องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) [ 9 ก.ค. 2567 ]0
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(เม.ย.67-มิ.ย.67) ไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2567 ]0
3 รายการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567( ต.ค.66-มี.ค.67) [ 11 มี.ค. 2567 ]23
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]13
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 326 [ 8 มิ.ย. 2566 ]46
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ [ 31 พ.ค. 2566 ]44
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการถมดินที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนกระเบื้อง [ 2 ส.ค. 2565 ]121
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ [ 25 ก.ค. 2565 ]120
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำลาดตะเ [ 22 ก.พ. 2565 ]209
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม [ 7 ก.พ. 2565 ]218