องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]4
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เมย.๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]113
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เม [ 29 เม.ย. 2565 ]105
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เมย.๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]107
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔- เม.ย ๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]104