องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านสวัสดิการสังคม และชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]9
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองการศึกษาฯ "การรับสมัครเด็กปฐมวัยเรียน ศพด.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]12
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ "การขออนุญาตใช้น้ำประปา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 เม.ย. 2567 ]6
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองคลัง "การขออนุญาตใช้น้ำประปา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]11
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง "การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]9
6 สถิติการให้บริการกองสาธารณสุข การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]13
7 สถิติการให้บริการกองสาธารณสุข การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตค [ 31 มี.ค. 2566 ]67
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ "การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตค.๖๕-มีค.๖๖)" [ 31 มี.ค. 2566 ]50
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองคลัง "การขออนุญาตใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" [ 31 มี.ค. 2566 ]48
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองการศึกษาฯ "การรับสมัครเด็กปฐมวัยเรียนใน ศพด.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" [ 31 มี.ค. 2566 ]45
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]65
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เมย.๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]173
13 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เม [ 29 เม.ย. 2565 ]176
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เมย.๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]171
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔- เม.ย ๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]161