องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี [ 27 มี.ค. 2567 ]21
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 26 มี.ค. 2567 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม [ 26 เม.ย. 2566 ]42
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 26 เม.ย. 2566 ]48
5 รายงานผลดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 26 เม.ย. 2565 ]190
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]160
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงา [ 19 เม.ย. 2565 ]173