องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม [ 26 เม.ย. 2566 ]27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 26 เม.ย. 2566 ]30
3 แผนการพัฒนาบุคลากร [ 26 เม.ย. 2566 ]27
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 26 เม.ย. 2566 ]26
5 รายงานผลดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 26 เม.ย. 2565 ]163
6 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) [ 19 เม.ย. 2565 ]147
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]137
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงา [ 19 เม.ย. 2565 ]146
9 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 19 เม.ย. 2565 ]145