องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 26 เม.ย. 2565 ]116
2 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) [ 19 เม.ย. 2565 ]105
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]103
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงา [ 19 เม.ย. 2565 ]109
5 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 19 เม.ย. 2565 ]100