องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 เม.ย. 2566 ]28
2 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงาน องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรป [ 29 เม.ย. 2565 ]146
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 21 เม.ย. 2565 ]153
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงา [ 19 เม.ย. 2565 ]150
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 เม.ย. 2565 ]141