องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
LPA ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]26
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]24
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]25
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]22
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]27
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]24
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]28
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 มิ.ย. 2565 ]117
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 17 พ.ค. 2565 ]121
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 17 พ.ค. 2565 ]119
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรืองเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]152
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรืองเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]149
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรืองเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]155
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]26
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา [ 28 ม.ค. 2565 ]25
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]26
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]25
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ธ.ค. 2564 ]123
19 คำสั่งมอบหมายงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน [ 27 ส.ค. 2564 ]249
20 คำสั่งมอบหมายงาน [ 23 ส.ค. 2564 ]221
 
หน้า 1|2|3