องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 4 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 20 ต.ค. 2566 ]14
2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 4 อบต.บางพลับ [ 18 ต.ค. 2566 ]13
3 รายงานการรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]14
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 อบต.บางพลับ [ 11 ก.ค. 2566 ]14
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 11 ก.ค. 2566 ]18
6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 อบต.บางพลับ [ 3 เม.ย. 2566 ]14
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 3 เม.ย. 2566 ]15
8 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 3 เม.ย. 2566 ]16
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 มี.ค. 2566 ]40
10 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 1 อบต.บางพลับ [ 3 ม.ค. 2566 ]14
11 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 1 กิจการประปา อบต.บางพลับ [ 3 ม.ค. 2566 ]15
12 รายงานการรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]67
13 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 [ 4 ต.ค. 2565 ]30
14 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2565 ]27
15 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 [ 1 เม.ย. 2565 ]27
16 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]30
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]151