องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านประจำปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 7 บ้านบางคาง [ 20 ม.ค. 2567 ]33
2 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 1 [ 10 ม.ค. 2566 ]56
3 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 2 [ 10 ม.ค. 2566 ]52
4 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 7 [ 9 ม.ค. 2566 ]54
5 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 3 [ 6 ม.ค. 2566 ]52
6 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 6 [ 6 ม.ค. 2566 ]46
7 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 4 [ 5 ม.ค. 2566 ]50
8 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]47
9 ประชุม พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]155
10 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 14 เม.ย. 2565 ]173
11 การประชุมประชาคม หมู่ 4 [ 10 ก.พ. 2565 ]171
12 การประชุมประาชาคม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]160
13 การประชุมประชาคม หมู่ 5 [ 8 ก.พ. 2565 ]160
14 การประชุมประชาคม หมู่ 3 [ 3 ก.พ. 2565 ]153