องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 1 [ 10 ม.ค. 2566 ]3
2 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 2 [ 10 ม.ค. 2566 ]2
3 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 7 [ 9 ม.ค. 2566 ]2
4 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 3 [ 6 ม.ค. 2566 ]2
5 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 6 [ 6 ม.ค. 2566 ]2
6 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 4 [ 5 ม.ค. 2566 ]2
7 ประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับรองรายชื่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หมู่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]2
8 ประชุม พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]100
9 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 14 เม.ย. 2565 ]114
10 การประชุมประชาคม หมู่ 4 [ 10 ก.พ. 2565 ]104
11 การประชุมประาชาคม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]107
12 การประชุมประชาคม หมู่ 5 [ 8 ก.พ. 2565 ]104
13 การประชุมประชาคม หมู่ 3 [ 3 ก.พ. 2565 ]99