องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศ อบต.บางพลับ เรื่องนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.บางพลับ เรื่องนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ