องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและคัดเลือก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การสรรหาและคัดเลือก
 
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบคัดเลือกผู้บริหาร
ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร(ฉบับที่ 4)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล การสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร(ฉบับที่ 5)
ประกาศ ก.อบต เกี่ยวกับ การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบลหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ