องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การประเมินผล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินผล
 
หลักเกณฑ์ทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลพนักงานส่วนตำบล
วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศหลักเกณฑ์อบต.บางพลับ ครู
ประกาศหลักเกณฑ์อบต.บางพลับ พนักงานจ้าง
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ