องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


แผนยุทธศาตร์ชาติ

    รายละเอียดข่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐) 

    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาตร์ชาติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ