องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
LPA รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


คะแนนประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คะแนนประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ