องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บางพลับ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 Info บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและสถานที่กลาง [ 16 มิ.ย. 2565 ]133
2 Info ศูนย์ช่วยเหลือฯ (กระบวนการ-ขั้นตอน) [ 16 มิ.ย. 2565 ]130
3 Info ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถานที่กลาง) [ 16 มิ.ย. 2565 ]121
4 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือ ปชช [ 16 มิ.ย. 2565 ]134
5 คำสั่ง อบต.บางพลับ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 19 พ.ค. 2563 ]133
6 คำสั่ง อบต.บางพลับ เรืองการจัดตัังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 19 พ.ค. 2563 ]129
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 19 พ.ค. 2563 ]131
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 19 พ.ค. 2563 ]140
9 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏฺิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเห [ 21 ก.ย. 2561 ]235