องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 14 เม.ย. 2565 ]93
2 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง รายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2 [ 14 เม.ย. 2565 ]83
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 14 เม.ย. 2565 ]86
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาติรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 14 เม.ย. 2565 ]82
5 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 14 เม.ย. 2565 ]75
6 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 14 เม.ย. 2565 ]81
7 คู่มือสำหรับประชชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 14 เม.ย. 2565 ]79
8 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 14 เม.ย. 2565 ]81
9 ขั้นตอนการให้บริหารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 4 เม.ย. 2565 ]83
10 ขั้นตอนการให้บริหารด้านข้อมูลข่าวสาร [ 28 ม.ค. 2565 ]114