องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ [ 30 มี.ค. 2563 ]2
12 ประกาศราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.3 และ 4 [ 30 มี.ค. 2563 ]3
13 ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]2
14 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มี.ค. 2563 ]1
15 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มี.ค. 2563 ]13
16 ห้ามกักตุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ [ 20 ก.พ. 2563 ]14
17 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่่น พ.ศ. (2561-2565) [ 28 พ.ย. 2562 ]15
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]13
19 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]15
20 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]13
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7