องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แนวปฎิบัติการณ์การร้องเรียนเรื่องทุจริต [ 4 ต.ค. 2561 ]12
42 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี (พ.ศ.2560-2563) [ 30 ก.ย. 2561 ]12
43 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา [ 20 ก.ย. 2561 ]12
44 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 29 ก.ค. 2561 ]13
45 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2561 ]12
46 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2561 ]13
47 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาผู้บริหาร [ 2 มิ.ย. 2561 ]13
48 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2561 ]12
49 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 6 เม.ย. 2561 ]13
50 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 1 เม.ย. 2561 ]13
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7