องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การประชุมประาชาคม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]131
22 การประชุมประชาคม หมู่ 5 [ 8 ก.พ. 2565 ]128
23 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ เด็กแรกเกิด [ 4 ก.พ. 2565 ]181
24 การประชุมประชาคม หมู่ 3 [ 3 ก.พ. 2565 ]125
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 13 ม.ค. 2565 ]131
26 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 ธ.ค. 2564 ]10
27 ภดส 3 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]254
28 ประกาศการผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 8 ต.ค. 2564 ]107
29 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]201
30 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]227
31 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]229
32 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]223
33 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]220
34 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]220
35 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]211
36 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]212
37 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]217
38 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]206
39 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]203
40 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]204
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8