องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 17 ก.พ. 2565 ]230
22 การประชุมประชาคม หมู่ 4 [ 10 ก.พ. 2565 ]162
23 การประชุมประาชาคม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]160
24 การประชุมประชาคม หมู่ 5 [ 8 ก.พ. 2565 ]159
25 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ เด็กแรกเกิด [ 4 ก.พ. 2565 ]208
26 การประชุมประชาคม หมู่ 3 [ 3 ก.พ. 2565 ]146
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 13 ม.ค. 2565 ]151
28 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 ธ.ค. 2564 ]23
29 ภดส 3 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]276
30 ประกาศการผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 8 ต.ค. 2564 ]132
31 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]225
32 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]246
33 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]258
34 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]245
35 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]246
36 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]244
37 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]232
38 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]240
39 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]238
40 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]225
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8