องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]167
22 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]192
23 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]191
24 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]192
25 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]189
26 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]188
27 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]181
28 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]184
29 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]185
30 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]179
31 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]167
32 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]171
33 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]167
34 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]152
35 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]162
36 ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 ก.ย. 2564 ]61
37 เจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 ส.ค. 2564 ]166
38 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 24 ส.ค. 2564 ]189
39 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 ส.ค. 2564 ]142
40 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 24 ส.ค. 2564 ]168
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8