องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ส.ค. 2564 ]147
42 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 24 ส.ค. 2564 ]157
43 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 ส.ค. 2564 ]164
44 หลักเกณฑ์ มาตรการ เเละเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติมิชอบข [ 24 ส.ค. 2564 ]158
45 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 24 ส.ค. 2564 ]150
46 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบา [ 24 ส.ค. 2564 ]153
47 แผนภาพขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรม [ 24 ส.ค. 2564 ]158
48 คำสั่งมอบหมายงาน [ 23 ส.ค. 2564 ]166
49 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 5 ส.ค. 2564 ]157
50 "มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา" มือถือเก่าเท่ากับขยะอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ก.ค. 2564 ]63
51 การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ให้มีการจัดการขยะตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) [ 1 ก.ค. 2564 ]58
52 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 1 ก.ค. 2564 ]62
53 สมรรถนะหลัก [ 29 มิ.ย. 2564 ]164
54 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 24 มิ.ย. 2564 ]169
55 วันงดสูบบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2564 ]63
56 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2564 ]60
57 ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด [ 14 พ.ค. 2564 ]64
58 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2564 ]61
59 ขอความร่วมมือจัดการขยะอันตรายชุมชน/หมู่บ้าน [ 3 พ.ค. 2564 ]64
60 คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดิน [ 27 เม.ย. 2564 ]179
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8