องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 เม.ย. 2564 ]168
62 การขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]163
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 1 ก.พ. 2564 ]61
64 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 90% [ 30 ม.ค. 2564 ]175
65 ประกาศใช้แผนปฎิบัติงานป้องกันการทุจริต ระยะ ๔ ปี [ 22 ม.ค. 2564 ]61
66 ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 11 ม.ค. 2564 ]58
67 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]171
68 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]166
69 ประกาศเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 4 ม.ค. 2564 ]58
70 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]63
71 งบเดือนกรกฎาคม 2563 อบต.บางพลับ [ 6 ส.ค. 2563 ]188
72 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 8 ก.ค. 2563 ]170
73 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]157
74 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 17 มิ.ย. 2563 ]185
75 ประกาศราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 และ 2 [ 29 พ.ค. 2563 ]164
76 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 พ.ค. 2563 ]120
77 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ [ 30 มี.ค. 2563 ]165
78 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ [ 30 มี.ค. 2563 ]166
79 ประกาศราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.3 และ 4 [ 30 มี.ค. 2563 ]162
80 ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]157
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8