องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ให้มีการจัดการขยะตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) [ 1 ก.ค. 2564 ]105
62 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 1 ก.ค. 2564 ]111
63 สมรรถนะหลัก [ 29 มิ.ย. 2564 ]220
64 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 24 มิ.ย. 2564 ]217
65 วันงดสูบบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2564 ]119
66 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2564 ]147
67 ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด [ 14 พ.ค. 2564 ]114
68 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2564 ]111
69 ขอความร่วมมือจัดการขยะอันตรายชุมชน/หมู่บ้าน [ 3 พ.ค. 2564 ]116
70 คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดิน [ 27 เม.ย. 2564 ]246
71 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 เม.ย. 2564 ]227
72 การขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]213
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 1 ก.พ. 2564 ]110
74 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 90% [ 30 ม.ค. 2564 ]223
75 ประกาศใช้แผนปฎิบัติงานป้องกันการทุจริต ระยะ ๔ ปี [ 22 ม.ค. 2564 ]111
76 ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 11 ม.ค. 2564 ]105
77 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]223
78 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]216
79 ประกาศเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 4 ม.ค. 2564 ]104
80 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]111
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8