องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สมรรถนะหลัก [ 29 มิ.ย. 2564 ]194
62 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 24 มิ.ย. 2564 ]197
63 วันงดสูบบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2564 ]94
64 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2564 ]102
65 ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด [ 14 พ.ค. 2564 ]94
66 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2564 ]93
67 ขอความร่วมมือจัดการขยะอันตรายชุมชน/หมู่บ้าน [ 3 พ.ค. 2564 ]96
68 คู่มือสำหรับประชาชน การขุดดิน [ 27 เม.ย. 2564 ]214
69 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 เม.ย. 2564 ]201
70 การขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]193
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 1 ก.พ. 2564 ]89
72 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 90% [ 30 ม.ค. 2564 ]203
73 ประกาศใช้แผนปฎิบัติงานป้องกันการทุจริต ระยะ ๔ ปี [ 22 ม.ค. 2564 ]92
74 ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 11 ม.ค. 2564 ]86
75 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]199
76 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]194
77 ประกาศเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 4 ม.ค. 2564 ]86
78 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]89
79 งบเดือนกรกฎาคม 2563 อบต.บางพลับ [ 6 ส.ค. 2563 ]225
80 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 8 ก.ค. 2563 ]206
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8