องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์ เพลง ๓ อาสา [ 5 เม.ย. 2562 ]178
102 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2562 ]149
103 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2562 ]158
104 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง ห้ามจับสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2562 ]160
105 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2562 ]155
106 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 4 มี.ค. 2562 ]143
107 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 4 มี.ค. 2562 ]168
108 แผนปฏิบัติการณ์ป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 28 ก.พ. 2562 ]173
109 การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]175
110 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 30 ต.ค. 2561 ]169
111 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]176
112 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์จำหน่ายสินค้าและผ [ 12 ต.ค. 2561 ]159
113 แนวปฎิบัติการณ์การร้องเรียนเรื่องทุจริต [ 4 ต.ค. 2561 ]170
114 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี (พ.ศ.2560-2563) [ 30 ก.ย. 2561 ]169
115 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ก.ย. 2561 ]155
116 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา [ 20 ก.ย. 2561 ]172
117 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 29 ก.ค. 2561 ]168
118 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2561 ]173
119 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2561 ]177
120 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาผู้บริหาร [ 2 มิ.ย. 2561 ]166
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8