องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2561 ]175
122 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 6 เม.ย. 2561 ]180
123 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 1 เม.ย. 2561 ]174
124 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 21 ม.ค. 2561 ]183
125 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 19 ม.ค. 2561 ]178
126 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 19 ม.ค. 2561 ]176
127 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 19 ม.ค. 2561 ]184
128 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ [ 7 ม.ค. 2561 ]170
129 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 [ 13 ธ.ค. 2560 ]181
130 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองคลัง [ 16 ก.พ. 2560 ]171
131 การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปี 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]185
132 การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปี 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]181
133 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผ [ 1 มิ.ย. 2559 ]181
134 ประกาศสอบราคาโครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนภ [ 2 พ.ค. 2559 ]182
135 ประกาศสอบราคาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังซ่อมแซมถน [ 16 ก.พ. 2559 ]164
136 การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]167
137 การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ปี2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]184
138 การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 4 ม.ค. 2559 ]176
139 แบบประเมินพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2558 ]204
140 กิจกรรมกาชาดเยี่ยมบ้าน [ 4 ก.ค. 2555 ]155
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8